Šachový přebor škol okresu Strakonice inspiruje ostatní

Myšlenka uspořádat šachový okresní přebor škol se zhmotnila při hledání vhodné hrací místnosti pro jednodenní šachový turnaj Strakonický Rumpál. Hluk z přilehlé restaurace totiž donutil šachový oddíl TJ ČZ Strakonice opustit s turnajem sokolovnu a obrátit se jinam. Největší okresní šachový turnaj nakonec nalezl vynikající zázemí ve strakonickém Gymnáziu a jeho loňský, pátý ročník s účastí 84 šachistů z okruhu přibližně 200 km znamenal, že se z něj stal druhý největší jednodenní šachový turnaj v Jihočeském kraji.

Výborná spolupráce šachového oddílu a vedení gymnázia pak logicky vyústila v další společně pořádanou událost: šachový turnaj mládeže – dvojic ze středních škol okresu Strakonice. Dostal název O pohár ředitele Gymnázia Strakonice (OPŘGS) a jeho druhý ročník se konal ve dnech 26. a 27. února 2024. Letos se ho zúčastnilo 90 mladých šachistů a šachistek ve věku 11 až 18 let ze Strakonic, Volyně, Vodňan a Blatné.

OPŘGS mimo jiné slouží jako vynikající způsob, jak v celém okrese podchytit mladé zájemce o tuto hru. Po loňském prvním ročníku, který sehrálo 94 mladých, a dalších aktivitách členů oddílu – zejména v podobě šachových kroužků při ZŠ Dukelská a Rodinném centru Beruška – se místní šachový oddíl rozrostl o 14 nových členů, a to převážně mládeže, což je ve Strakonicích meziroční nárůst pro šachy přímo závratný.

Pryč jsou nedávné doby, kdy měl strakonický šachový oddíl jen jednoho hráče do 18 let. Dnes mají Strakonice v nejnižší krajské soutěži tři družstva (D, E a F), jejichž jádro tvoří právě mladí nováčci. Tito noví členové Šachového svazu ČR a TJ ČZ Strakonice se samozřejmě účastní také krajských soutěží mládeže a často tvoří páteř družstev, které do kraje začínají samostatně vysílat jednotlivé školy.

Není divu, že tyto úspěchy vzbudily v jihočeském šachu pozornost a Strakoničtí se při kontaktu s ostatními oddíly, zejména těmi, kterým hrozí přestárlost, začínají setkávat s otázkou: „Jak to děláte, že máte tolik mladých?“ Dokonce se schyluje k tomu, že velký konkurenční a samozřejmě spřátelený oddíl Chessclub Písek, který má více než dvakrát tolik členů než Strakonice, uvažuje o tom, že model a formát strakonického okresního turnaje pro mládež převezme a použije pro okres Písek.

Strakonický šachový oddíl je na vzestupu. Lze říci, že začal aktivně utvářet svoji budoucí podobu a současně velmi usilovně odstraňuje hrozbu poklesu úrovně i kvantity šachové hry ve Strakonicích.

Připravil Petr Hnilo, foto Štěpán Soucha