Činnost mládeže byla v letech 2018 – 2020 každoročně podporována za pomoci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT z Programu Můj klub.

Od roku 2021 je činnost mládeže spolufinancována v Programu Můj klub administrovaným Národní sportovní agenturou (NSA).

Tělovýchovná jednota je pravidelně podporována v rámci Dotačního programu Města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit.

Vybrané projekty jsou pravidelně podporovány z dotačních programů Jihočeského kraje Podpora sportu a Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu.

 

TJ ČZ Strakonice, spolek

Adresa: Máchova 108, 386 01 Strakonice

Předseda: Josef Opava

Telefon: 383 322 009

E-mail: opava@tjczstrakonice.cz