Činnost mládeže je od roku 2018 každoročně podporována za pomoci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT z Programu Můj klub.

Tělovýchovná jednota je pravidelně podporována v rámci Dotačního programu Města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit.

Vybrané programy a Běh městem podpořil Jihočeský kraj z dotačního programu Podpora sportu.