Činnost mládeže je od roku 2018 každoročně podporována za pomoci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MŠMT z Programu Můj klub.

Tělovýchovná jednota je pravidelně podporována v rámci Dotačního programu Města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit.

Vybrané programy a Běh městem podpořil Jihočeský kraj z dotačního programu Podpora sportu.

 

TJ ČZ Strakonice, spolek

Adresa: Máchova 108, 386 01 Strakonice

Předseda: Josef Opava

Telefon: 383 322 009

E-mail: opava@tjczstrakonice.cz