Třetí ročník Poznej sporty ve Strakonicích je za námi

Na 28 stanovištích se ve čtvrtek 7. září prezentovala rozmanitá skladba sportů, včetně zástupců TJ ČZ Strakonice.

Celou akci odstartovali moderátor František Mareš, místostarosta Jaroslav Horejš, senátor Tomáš Fiala a za Českou unii sportu Stanislav Kašpar.

Po deváté hodině se celá plocha začala velmi rychle plnit dětmi ze základních a mateřských škol ze Strakonic i okolí. Na pódiu se začali střídat zástupci sportovních klubů s ukázkou sportu, který zde zastupují. Zájem o vyzkoušení všech sportů byl opravdu velký. Dopolední návštěvnost akce připomínala mraveniště.

Odpoledne se na akci vracely děti se svými rodiči, kde jim předvedly, o jaký sport by měly zájem.

Všichni účastníci opouštěli akci s úsměvem.

Děkujeme všem zúčastněným sportovním klubům a hostům. Velké poděkování patří všem, kteří nám finančně pomohli zajistit tuto akci: Město Strakonice, ČUS-Sportuj s námi a Pivovaru Strakonice 1649 za technické zajištění akce.

Za Českou unie sportu Strakonice Jana Kordíková a Stanislav Kašpar